Shop

Visualizzazione di 26 risultati

,
Afghan Black Hash
Da 245 a 800
,
Afghani Red Wrap Hash
Da 380 a 1,380
,
Ak-48-Hashish
Da 260 a 860
Banana Kush
Da 230 a 1,500
Blue Dream Hash Oil
Da 299 a 799
Blueberry Kush
Da 225 a 1,400
Cherry Pie
Da 280 a 1,820
Cherry Pie Haschischoel
Da 245 a 730
Cinex
Da 210 a 1,280
Ghost Train Haze
Da 235 a 1,480
Hawaiian Snow
Da 226 a 1,408
Holy Grail OG Wax
Da 300 a 1,200
Lemon Haze
Da 240 a 1,680
,
Moroccan Caramello Hash
Da 660 a 2,100
Orange Kush
Da 265 a 1,720
Pineapple Express
Da 240 a 1,540
Sour Diesel
Da 215 a 1,320
Strawberry Haze
Da 250 a 1,600
Super Silver Haze
Da 230 a 1,500